از عشق و شیاطین دیگر

18 آذر 1398


از مارکز به‌عنوان نویسنده‌ای یاد می‌کنن که رمان‌هاش به سبک رئالیسم جادویی نوشته شدن.
کتابی که پیش رو داریم داستان دختری دورگه سرخپوست_سفیدپوست به نام "سییروا ماریا"ست که از ابتدا در بین بردگان سیاه پوستی که در خانه پدری‌اش کار می‌کردند، رشد و نمو داشته و از خصوصیات خاص و غیر عادی‌ای برخورداره. دخترک رو سگی که به هاری مبتلا بوده، گاز گرفته. پدر سییروا ماریا که فکر می‌کنه دخترش به هاری مبتلاست، به‌دنبال راه‌حلی برای درمان اونه. حال آنکه دکتر، سییروا ماریا را مریض و کلیسا اون رو دختری که شیطان در جسمش حلول کرده، می‌دونه.

نویسنده‌ی کتاب "صد سال تنهایی" در این کتاب در اثنای پیشبرد داستان، به مسائلی که در آمریکای جنوبی پس از استعمار توسط اسپانیا اهمیت داشته می‌پردازه. مسائلی مانند بردگان سیاهپوست ها، تنش‌های بین علم و دین، کلیسا و دادگاه‌های تفتیش عقاید در این کتاب مورد بحث هستند.

در پایان این کتاب، باید منتظر یک مجموعه اتفاقات دراماتیک و جالب باشید.😉

چند سطر کتاب

مارکی در خاتمه افزود: «من اطمینان حاصل کردم که این فرمان الهی بود و برای همین دخترک را تحویل سانتاکلارا دادم تا شیطان‌زدایی‌اش کنند.»

آبره نونچیو گفت: «می‌خواهید بگویید عقایدتان را باز یافته‌اید؟»
مارکی گفت: «انسان هیچ‌وقت بطور کامل از اعتقادش دست برنمی‌دارد. ولی با تردید به زندگی ادامه می‌دهد.»
آبره نونچیو او را درک می‌کرد. او همیشه می‌گفت بی‌اعتقادی زخمی التیام‌ناپذیر در محلی برجا می‌گذارد که اعتقاد جا داشته، و این زخم فراموشی را نامیسر می‌سازد. ولی بنظرش دور از ذهن می‌رسید که دخترش را بدست شیطان‌ستیزان سپرده باشد.
او گفت: «این کارها با جادوگری سیاهان تفاوت چندانی ندارد، چه بسا بدتر هم هست. سیاهان به قربانی کردن مرغ‌ها برای خدایان بسنده می‌کنند، حال آنکه دادگاه تفتیش عقاید از چهار شقه کردن انسان‌های بیگناه و یا از اجرای نمایش علمی سرخ‌کردن یک شخص، خشنود می‌شوند.»
ص101

از عشق و شیاطین دیگر، گابریل گارسیا مارکز، جاهد جهانشاهی، نشر نگاه، چاپ هفتم 1397، 205صفحه، قیمت: 24هزارتومان

یادداشت از: مسعود صبوری شرق

عنوان اصلی: Of Love and Other Demons
 نام نویسنده: Gabriel García Márquez

▫️  t.me/klidarدیدگاه های شما