والدین سمی

14 مرداد 1399


#چند_سطر_کتاب

بازی دادن، نوع دیگری از کنترل
روش رفتاری دیگری که والدین برای کنترل فرزندانشان به‌کار می‌برند، روشی غیرمستقیم است که با بازی کردن با احساس فرزندان صورت می‌گیرد و مانند سایر روش‌ها کاملا به اعتمادبه‌نفس بچه آسیب می‌زند. این نوع برخورد که اتفاقا در زندگی روزمره نیز به آن بر‌می‌خوریم، روشی است که در آن فرد مستقیما درخواستی نمی‌کند اما شما آن کار را انجام می‌دهید. به شکل ساده‌ی روزمره، مثلا ما از همسرمان نمی‌خواهیم برای ما آب بیاورد اما به او می‌گوییم اگر به آشپزخانه رفت، لطفا برایمان آب بیاورد. به مهمانانمان در آخر شب نمی‌گوییم منزل ما را ترک کنند بلکه شروع می‌کنیم به خمیازه کشیدن. این شکل از تقاضا به هیچ‌وجه بد و مغرضانه به نظر نمی‌رسد اما زمانی که در قالب دستور، حکم صادر کردن و کنترل کردن باشد، از شکل عادی خود خارج می‌شود. والدین با ترفند بازی دادن معمولا کنترل فرزندانشان را به صورتی تغییر شکل یافته در دست می‌گیرند. در این حالت فرزندان ناخودآگاه خواسته ها و تصمیمات والدینشان را اجرا می‌کنند ولی نمی‌توانند دریابند که چطور همواره بالاخره همه‌چیز به برآورده شدن خواسته‌ی والدین می‌انجامد.
۸۸ص
📘والدین سمی
#سوزان_فوروارد
#نشر_لیوسادیدگاه های شما