ذرت سرخ

01 شهریور 1399


#کتاب_امروز
📒 #ذرت_سرخ
🔹 #مو_یان

✍️ کلبه‌کتاب‌کلیدر/ #مهرنوش_چمنی 
این‌طور که پشت جلد کتاب گفته شده: «ذرت سرخ مهم‌ترین رمان "مو یان" است و او را به جایزه‌ی نوبل 2012 رساند. این اثر شگفت‌انگیز را روح چین قرن بیستم می‌دانند، سمفونی بزرگ از رنگ‌ها، آدم‌ها و مرگ‌ها.»

همین اول بگم که اگه اعصاب و حوصله ندارین سراغ این کتاب نیاین، چون وقتی کتاب رو شروع می‌کنین انگار وارد یک طوفان شدین. مجبورین با روند داستان به گذشته و حال پرتاب بشین و تا میاین به جایی چنگ بزنین دوباره از جای خودتون کنده می‌شین. 
کار نسبتا سرخی هم هست! از خون و خونریزی چیزی کم نذاشته!🙄

اما...
اما از توصیف جزئیات و ماجراها حسابی لذت خواهید برد. راوی از احوال پدرش در میانه‌ی جنگ با ژاپنی‌ها میگه، در عین حال ماجرای مادربزرگشو تعریف می‌کنه، و گاهی گریز می‌زنه به منظره‌ها و رویدادها.
این کتاب در سال 1986 منتشر شد و کتاب حاضر گویا از روی ترجمه انگلیسی اون ترجمه شده. یک فیلم هم از این کتاب اقتباس شده و جوایز متعددی هم برنده شده.

◀️ چند سطر کتاب

پدر صدای عبور گلوله را در مه متراکم شنید که با گذشتن از میان ساقه‌ها و برگ‌های ذرت، سرهایشان را قطع می‌کرد. مادامی که صدای فشنگ در هوا و صدای برخوردش با زمین شنیده می‌شد، همه نفس‌شان را حبس کرده بودند. وانگ ون‌یی مفلوکانه فریاد می‌زد «فرمانده، سرم رفت، سرم رفت.»
فرمانده یو مدتی بی‌حرکت ماند، سپس به وانگ ون‌یی لگد زد. «احمق کله پوک، بدون سر چه‌طور می‌تونی حرف بزنی؟»
فرمانده یو پدر را که آنجا ایستاده بود ترک کرد و رفت به سمت ابتدای ستون. وانگ ون‌یی هنوز می‌نالید. پدر جلو رفت تا به آنچه در صورت وانگ به نظرش عجیب می‌رسید نگاهی بیندازد. ماده‌ی آبی تیره‌ای روی گونه‌اش روان بود.
ص21

📗ذرت سرخ، مو یان، مترجم: #ناصر_کوه_گیلانی، #نشر_چشمه، 400صفحه، چاپ دوم1398، قیمت: 60هزارتومان


عنوان اصلی:  Red Sorghum
نویسنده: #Mo_Yan

▫️t.me/klidarrدیدگاه های شما