هدایت خودکار، هنر و علم بیکار نشستن

05 شهریور 1399


#کتاب_امروز:
هدایت خودکار، هنر و علم بیکار نشستن

کلبه‌کتاب‌کلیدر/ #مهدی_کاکولی:
در این کتاب خواهید خواند که: «بیکاری» خودش نوعی «فعالیت» است. و اینکه: «بیکاری برای مغز خوب است». و نیز: «بخش زیادی از آسیب‌های دنیای مدرن از باور به فضیلت پرکاری نشئت می‌گیرد.»
مولف کتاب به شواهد علمی و یافته‌های عصب‌شناسی اشاره می‌کند که ثابت می‌کنند وقتی هیچ کاری انجام نمی‌دهیم، مغزمان مشغول چه کارهایی است و این کارها برای بهبود عملکرد مغزمان لازمند. او همچنین از «بیکاری‌هراسی» به عنوان نگرشی یاد می‌کند که موجب می‌شود انسان‌ها مدام به شکلی خودشان را «مشغول» کنند و نتیجه‌اش انبوه مردمان ناشاد و کلافه است.
اگر می خواهید از این به بعد در لحظاتی که بیکار نشسته‌اید و یا بی هدف دراز کشیده و به سقف خیره شده‌اید دچار عذاب وجدان نشوید بهتر است «هدایت خودکار» را ورق بزنید و اهمیت «هنر و علم بیکار نشستن» را دریابید!

#چند_سطر_کتاب

پدیده وجدان کاری که بسیار هم ستایش شده است، درست مثل نظام برده‌داری است. نوعی اختراع فرهنگی نظام‌مند که از یک باور عمومی اما غلط درباره انسان نشئت گرفته است. امروزه، ما به نظام برده‌داری نگاه می‌کنیم و آن را مضحک و مخوف می‌بینیم. حالا کاملا برایمان روشن است که نظام برده‌داری چقدر احمقانه بوده است. شاید روزی هم برگردیم و به پدیده وجدان کاری نگاه کنیم و همین حرف را بزنیم. وقتی باورهای غلط بخصوصی را درباره مغزمان تغییر دهیم، جامعه غرق در کار امروزی هم از دید نسل‌های آینده مضحک و مخوف خواهد آمد. ص۳۷


📘هدایت خودکار، هنر و علم بیکار نشستن، #اندرو_اسمارت، #رضا_اسکندری_آذر #نشر_ترنگ، ۱۷۲صفحه رقعی، چاپ اول۱۳۹۹، قیمت: ۳۰هزارتومان

 t.me/klidarnews  http://instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما