کتاب : با اشاره حرف می زنم

انتشارات : شانی

01 دی 1396


با اشاره حرف می زنم

 اجازه بدهید خانم دکتر «فاطمه مجیدی» را که زادگاهشان کدکن است ولی چندین سال است که ساکن نیشابور شده و عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور هم هستند همشهری خودمان بدانیم. "با اشاره حرف می زنم" عنوان مجموعه ای از شعرهای ایشان است که نشر شانی منتشر کرده و در نمایشگاه کتاب 95 هم در غرفه ی این اننشارات عرضه شده است. این کتاب 109 صفحه دارد و قیمتش 9300 تومان است.

شعری از سروده های خانم فاطمه مجیدی را با هم می خوانیم:


لب های تو بوسه خواه است لب های من خشک و غمگین
تو گرم احساس عشقی من ساکت و سرد و سنگین

در چشم های تو پیداست صدها شراره از آتش
شرمابه و شبنم شک بر گونه ام چند و چندین

لب می گشایی به صحبت با شور و شادی و با شعر
با شعرهای پراحساس، با نغمه ای گرم و شیرین

می گویی از عشق و چیزی در گوش جانم به تکرار
می گوید این حرف ها را باور مکن، گفتمت، هین!

این ها همه دام و دانه است، این اشک و زاری بهانه است
این ها دروغِ دروغ است، این حرف و اشعار رنگین

اما همین که به نرمی دست مرا می فشاری
قلبم به تکرار گوید: تندی نکن، های! بنشین.

t.me/klidar



دیدگاه های شما