مطالب

9 ماه پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

معلم پای تخته داد می‌زد  صورتش از خشم گلگون بود  و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود

ادامه ...

10 ماه پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

زشت‌ها یک‌به‌یک قشنگ شدند بعد از آغازهای مردن‌ها

ادامه ...

10 ماه پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

مثل یک شهر بعد «بمباران» مثل باغی پس از هجوم تبر خالی و سوت و کور و تاریکم زیر آوار خاک و خاکستر

ادامه ...

11 ماه پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

آه ای جانیان لحظه‌ی عصیان، ـ رفاقتی! در من نمانده است نه صبری نه طاقتی

ادامه ...

1 سال پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

در خانهٔ ما رونق اگر نیست، صفا هست اما کسی از بنده نپرسیده چرا هست!

ادامه ...

2 سال پیش