مطالب

1 سال پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

آه ای جانیان لحظه‌ی عصیان، ـ رفاقتی! در من نمانده است نه صبری نه طاقتی

ادامه ...

2 سال پیش

شعر امروز

#شعر ایرانی

در خانهٔ ما رونق اگر نیست، صفا هست اما کسی از بنده نپرسیده چرا هست!

ادامه ...

2 سال پیش

2 سال پیش

شعر امروز 

#شعر ایرانی

که چی؟ که بمانم دویست سال به ظلم و تباهی نظر کنم که هی همه روزم به شب رسد که هی همه شب را سحر کنم که هی سحر از پشت شیشه‌ها دهن کجی‌یِ آفتاب را ب...

ادامه ...

2 سال پیش

تبت به افق تهران/ مصطفی هراتی

#شعر ایرانی

دکمه‌هایم را ببند مثل پنجره‌ای در پاییز حالا که برگِ زیادی از سرم ریخته برایم از مهر بگو از آبان و آذری که نیامد بگذار مرغ این عشق بداند که هوا...

ادامه ...

2 سال پیش

از میز من صدای درختی می آید 🔹 علیرضا حسنی آبیز

#شعر ایرانی

من بازجوی مهربانی دارم به فلسفه و شعر نو علاقمند است از چرچیل خوشش می‌آید و چای سبز می‌نوشد ظریف و عینکی‌ست ته‌ریش نازکی دارد با صدایی زنانه مودب...

ادامه ...

3 سال پیش

روایتی دیگر سیاوش کسرایی

#شعر ایرانی

دارم روایتی کهن از خسته‌‌خاطری شوریده‌شاعری «کاندر جدال‌ها که گاه درافتد میان خلق؛ تا شعله‌های فتنه نخیزد تا خون بی‌حساب نریزد تجویز می‌کنند به ا...

ادامه ...

3 سال پیش

چقدر مردن خوب است

#شعر ایرانی

همیشه می‌گفتم: چقدر مردن خوب است چقدر مردن، در این زمانه که نیکی حقیر و مغلوب است خوب است

ادامه ...