مطالب

3 سال پیش

تفنگت را زمین بگذار...

#شعر ایرانی

تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبارِ ناهنجار تفنگِ دست تو یعنی زبان آتش و آهن من اما پیش این اهریمنی‌ابزار بنیان‌کن ندارم جز زبان...

ادامه ...

3 سال پیش

شعر امروز 🔸 آخر پاییز 🔹 مانا آقایی

#شعر ایرانی

این روزها به هرچه از آسمان می‌آید شک دارم نکند آن گنجشک‌های پرچانه که روی شاخه‌ها صف کشیده‌اند و مثل اعضای یک هیأت ژوری کوچک در گوشِ هم...

ادامه ...

3 سال پیش

ناگهانی‌ترین خراسانی  / علیرضا راه‌چمنی

#شعر ایرانی

رنگ گنجشک‌های بالارود می‌دهد بوی خشکسالی را مانده ام که چه کار خواهم کرد بعد از این روستای خالی را

ادامه ...

3 سال پیش

آنا لمسو / مونولوگ

#شعر ایرانی

شعر را هم طلاق می‌دادی

ادامه ...

3 سال پیش

پنجره‌های آجری /یک شعر از حسن دلبری

#شعر ایرانی

یکی بیچاره برمی‌داشت آن بار امانت را اگر من در نمی‌آوردم آنجا قهرمان‌بازی

ادامه ...

3 سال پیش

خیام و پساخیامیان/ فیض شریفی

#شعر ایرانی #ادبیات

همین اول کار بگویم که فیض شریفی در این کتاب به جای رباعی از واژه «ربایی» استفاده کرده. توضیح هم داده: «ربایی به معنای روا بودن، آواز سوزناک و ربایندگ...

ادامه ...

3 سال پیش

بوم/ فریدون مشیری

#شعر ایرانی

بومی نشسته بر سر این بام با مرغوای شوم با پنجه‌های در خون

ادامه ...

3 سال پیش

دنیا مال مرداست /مونا برزویی

#شعر ایرانی

یه دختر توی آینه گریه می‌کرد بهش گفتم تحمل کن، قوی باش

ادامه ...