سه شعر از اورهان ولی

06 اردیبهشت 1397


▫️ #شعر_امروز
▪️ سه شعر از: #اورهان_ولی

🔲 مقدار

زنان زیبا را دوست دارم
زنان کارگر را نیز
اما زنان زیبای کارگر را
            دوست‌تر دارم.


🔲 قطعه

من باید
من باید
ماهی می‌شدم
درون تُنگی از
مِی.


🔲 شعری با یک دُم

ما نمی‌توانیم با هم باشیم، راه ما جداست.
تو گربه‌ی قصابی، من گربه‌ی سرگردانِ کوچه‌ها.
تو از ظرف لعابی می‌خوری،
من از دهان شیر.
تو خواب عشق می‌بینی، من خواب استخوان.
اما کار تو هم چندان آسان نیست عزیز.
دشوار است
هر روزِ خدا دُم جنباندن!


📚@klidar

📓 تو خواب عشق می‌بینی، من خواب استخوان
گزینه‌ی اشعار اورهان ولی
مترجم: #احمد_پوری/ #نشر_نیماژدیدگاه های شما