مهرگان ادب برگزیدگانش را شناخت

07 اردیبهشت 1397#مهرگان_ادب برگزیدگانش را شناخت


🔻جمعه هفتم اردیبهشت‌ماه 1397 مراسم پایانی جایزه مهرگان ادب با یاد کوروش اسدی برگزار شد.

🏆برگزیده بخش رمان: «این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد» #قاسم_کشکولی

🏆برگزیده بخش مجموعه داستان: «نوبت سگ‌ها» از #سروش_چیت‌ساز

* در این مراسم از #رضا_براهنی به‌خاطر یک عمر تلاش در عرصه نوشتن تقدیر شد.

 


#چند_سطر_کتاب


📘این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد/ قاسم کشکولی/ #نشر_بوتیمار

رکسانا! ماه شکسته و ستاره‌ی سمج چشمک‌زن به یکدیگر نخواهند رسید، الا به مرگ.
داشتم همین را به او می‌گفتم که سقوط کرد.
هردو دم پنجره بودیم. رکسانا تاپ قرمز ماتیکی یا عنابی تنش بود. رکسانا هیچ‌وقت تاپ قرمز، پیراهن قرمز، روسری قرمز، کفش قرمز که من عاشق‌شان بودم نمی‌پوشید. می‌دانست من از رنگ قرمز خوشم می‌آید. اما دوست‌داشتن من برایش اهمیتی نداشت.
آیا نظرش در مورد من گردیده بود که تاپ قرمز پوشیده بود؟ حتما رایش عوض شده بود. حتما عوض شده بود وگرنه چه مرضی داشت بپوشد؟


ا***ا


📗نوبت سگ‌ها/ سروش چیت ساز/ #نشر_مرکز

پدر با دختر ایل فرار کرده. دهات و مدرسه و خدمت مقدس وظیفه را ول کرده و فلنگ را بسته. وقتی آخر زمستان ایل از نزدیک ده‌شان رد می‌شده، خودش را رسانده به اتراق‌گاه. کسی پی‌اش فرستاده انگار. پدر را صدا کرده‌اند «دکتر»! و پدر از ناچاری به یکی از گاوها آسپرین داده. آنجا بوده که ناهید را دم سیاه چادر دیده. لبه‌ی بالای خیمه را کنار زده و خمیده بوده بیرون. پدر نگاهش کرده و تندی چشم را دزدیده. آسمان بلندتر بوده، گنبدی و آبی. آبی‌تر. ناهید هرچه چشم‌هایش را رو به نور تنگ می‌کرده باز هم تمام دشت آن تو جا می‌شده.

📚@KLIDARدیدگاه های شما