دختر جوهر و ستاره ها

16 بهمن 1397


 

👈 برای دوستان #16_سال_به_بالا

ایزابلا در جزیره‌ی نشاط زندگی خوبی داره. البته تقریبا خوب. ایزابلا و پدرش که قبلا نقشه‌نگار بوده، توی یک کلبه‌ی داغون زندگی می‌کنن. سال‌هاست که دیگه کسی نتونسته از دهکده خارج بشه، چون فرمانروای جدید ورود به بخش‌های دیگر جزیره‌ی نشاط رو ممنوع کرده. بیرون از دهکده مردمان شورشی و موجودات ناشناخته‌ای وجود دارند که کسی ازشون خبری نداره تا این‌که...

تا این‌که بهترین دوست ایزابلا گم می‌شه و ایزابلا که بابت گم شدن دوستش عذاب وجدان داره، تصمیم می‌گیره پا به بخش‌های خطرناک جزیره بذاره و دوستش رو پیدا کنه.
اما این سفر یک سفر معمولی نیست و خطرهای زیادی رو در پیش رو داره. چی می‌شه اگه افسانه‌های قدیمی واقعا وجود داشته باشن؟ این جزیره‌ی جادویی با موجودات مرمروز و عجیبش چی رو پنهان کرده؟!

#چند_سطر_کتاب 

می‌دانستم بابا آرزو دارد فاصله‌ها و جاهای خالی نقشه‌های امریکش را پر کند. من هم بیشتر از هر چیز دیگری دلم می‌خواست از مرز جنگلی بگذرم و نقشه‌ی نواحی فراموش شده، یعنی آن طرف مرز را بکشم؛ اما هیچ‌وقت حرفش را به بابا نزدم.
فقط یک نقشه بود که همه جای جزیره‌ی ما را تصویر می‌کرد و در اتاق کار بابا آویزان بود. اسمش را گذاشته بودم نقشه‌ی مامان. چون نسل به نسل، دست به دست در خانواده‌ی او چرخیده بود. شاید از زمان آرینتا، یعنی هزاران هزار سال پیش.
ص 16

📓 دختر جوهر و ستاره ها / #کایرن_میلوود_هارگریو / مترجم: #شیما_حسینی / #نشر_هوپا / 271 صفحه/ قیمت: 27 هزار تومان

یادداشت از: کلیدر/ مهرنوش چمنیدیدگاه های شما