هایکوی کلاسیک

12 اسفند 1397


#کتاب_امروز:
📘هایکوی کلاسیک

بخشی از پیش‌گفتار کتاب: هایکوی ژاپنی جهان کوچکی است مرکب از هفده هجا. در این دایره‌ی محدود، شاعران هایکو می‌توانند تنوع بزرگی از احساس و اندیشه را بیان کنند، گه‌گاه از طریق چیزهای گذرنده، از راه چیزهای پیش پا افتاده، نیم نگاهی به جاودانگی می‌اندازند.
هر شاعر بزرگی، ژاپنی یا دیگری، به عقیده من، هنرمند هایکواندیش است، مثلا شاعر عارف، ویلیام بلیک، مثل شاعر هایکوسرای سنتی، می‌توانست جهان را در کف دست ببیند، می‌توانست عالم را در گل صحرایی کوچک کنار راه تصور کند...
"ع.پاشایی"


◀️ چند هایکو:


در میان علفزار
چکاوکی می‌خواند
آزاد و رها از همه چیز
#ماتسوئو_باشو

باران بهاری-
نامه‌ای دورانداخته
دستخوش باد در بیشه
#کوبایاشی_ایسّا


درختی عظیم
سرمی‌ساید به ابرها
در کشتزار پژمرده
#ماسائوکا_شیکی


زنی
در وان شست‌و‌شو می‌کند
کلاغی به او غبطه می‌خورد
#تاکاهاما_کیوشی

 

 

 

📓هایکوی کلاسیک
▪️انتخاب: یوُزوُروُ میوُرا
▫️برگردان: #ع_پاشایی

#نشر_دیبایه/ چاپ اول1397
120صفحه/قطع پالتویی بزرگ/جلد سخت
قیمت: 30هزارتومان

📚 t.me/klidarدیدگاه های شما