مقایسه ترجمه / غادة‌السمان

27 اسفند 1397


#مقایسه_ترجمه


📘چشم‌های تو سرنوشت من
#غادة‌السمان
ترجمه: #میسون_پرنیایی_فرد
#نشر_ایجاز

هزار سال است که دوستت دارم
من مثل تو
با اولین بوسه
ایمان نمی‌آورم
به عاشق شدن
می‌دانم که پیش از این
همدیگر را دیده‌ایم
در تمام روزگار
صورت به صورت
همدیگر را در آغوش کشیده‌ایم
بر پهنای آب‌های ابدی
سایه‌ات
همواره با سایه‌ام
وصل می‌شود
میان آینه‌های ازلی و پر از رمز و راز عشق
پیوسته از تو سرشارم
در خلوت قرن‌های گذشته
آن جا مردی‌ست
که شعله‌های اشتیاق را روشن می‌کند
با سازی که در دست دارد
آواز می‌خواند:
«شعرهایی که بر اوراق باد می‌نویسی
برای من»
آن جا زنی‌ست
که در برهوتِ روزگار
گم شده است
خاطراتش را با تو
چونان ریزه‌های نان
در ظرف آینده می‌ریزد

 

 

ا🔺🔻🔺🔻ا

 

 

📙زنی عاشق در میان دوات
#غادة‌السمان
ترجمه: #عبدالحسین_فرزاد
#نشر_چشمه

هزار سال است که دوستت می‌دارم!
من، چونان تو،
از نخستین گزش، به عشق ایمان نمی‌آورم،
اما می‌دانم که ما پیشتر،
یکدیگر را دیدار کرده‌ایم، 
به روزگاران، در میان افسانه‌ای راستین.
و ما دو چهره، یکدیگر را در آغوش فشردیم،
بر گسترۀ آبهای ابدی.
سایه‌ات، پیوسته، به سایۀ من می‌پیوندد
در گذر روزگاران
در میان آینه‌های ازلی و مرموز عشق
من همواره از تو سرشارم، 
در خلوت قرن‌های پیاپی...
آنجا مردی است کولی،
که چراغدان‌های اشتیاق را می‌افروزد،
و با سازش می‌خواند:
اشعاری را
که بر اوراق بادها می‌نویسی،
برای من.
آنجا زنی است کولی،
که در بیشه‌های اعصار
گم شده است،
و ریزه‌های نان خاطرات آینده‌اش را با تو،
پی می‌گیرد،
تا گذرگاهِ کُمایِ روحی را 
گم نکند.

📚@klidarدیدگاه های شما