تله‌ی پیشرفت

21 اردیبهشت 1399


پشت جلد کتاب نوشته شده: «گفته می‌شود هر بار تکرار تاریخ به بهای بیشتری تمام می‌شود. قرن بیستم قرنی بود که رشد افسار گسیخته در جمعیت انسان‌ها، مصرف و فناوری، باری عظیم بر پیکره‌ی همه نظام‌های طبیعی، به‌ویژه زمین، هوا، و آب، یعنی عناصر اولبه‌ی زندگی، تحمیل کرد. سوال بزرگ قرن بیست‌ویکم این است که آیا می‌توان به همین گونه ادامه داد؟ چگونه؟ رونالد رایت در کتاب تله‌ی پیشرفت نشان می‌دهد که چگونه تنگنای مدرن ما عمری به درازای تمدن انسان دارد. این تنگنا آزمونی است که ما طی ده‌هزار سال آن را به جلو رانده، اما به‌ندرت مهارش کرده‌ایم. تنها با درک الگوهای پیشرفت و فاجعه‌ای که انسان‌ها از عصر حجر بدین سو در سراسر جهان تکرار کرده‌اند، می‌توانیم خطرات ذاتی این آزمون را تشخیص دهیم، و اگر بخت یار باشد با عقل سلیم پیامدهای آن را شکل دهیم.»

همچنین مترجم در مقدمه نوشته: «در کتابی که هم‌اکنون در دست دارید، رونالد رایت، با تکیه بر آخرین اکتشافات، داده‌ها و فرضیه‌های باستان‌شناسی، پژوهش خود را با سیروسفری چندهزارساله، از آغاز زندگی انسان مدرن پیدایش تمدن تا دوران معاصر اختصاص داده است. او تشریح می‌کند که چگونه انسان در تلاش خود برای پیشرفت، در دام آن‌چه او "تله‌ی پیشرفت" می‌خواند گرفتار شده و همه‌ی دستاوردهای خود را در دوره‌های مختلف تاریخی و در جای‌جای کره‌ی خاکی از کف نهاده، یا دچار ضربات مهلک بحران زیست‌بومی کرده است.»

چند سطر کتاب

رشد جمعیت در حال کند شدن است، با این همه تا سال 2050 سه‌میلیارد جمعیتِ افزوده روی زمین خواهیم داشت. ممکن است قادر به تامین غذای این جمعیت افزوده نباشیم، اما مجبور خواهیم شد گوشت کم‌تری تولید کنیم، برای تولید یک پوند گوشت به ده پوند غذای دیگر نیاز داریم و ناچار خواهیم بود آن ده پوند را صرف تامین غذای مردم کنیم، یا همچنان که تاکنون کرده‌ایم، به آلوده کردن محیط زیست ادامه دهیم. می‌توانیم کشورهایی مانند هندوستان و چین را یاری کنیم تا بدون تکرار اشتباهات ما به صنعتی شدن بپردازند. اما به جای آن، استانداردهای محیط زیستی را در موافقت‌نامه‌های تجاری منظور نکرده‌ایم. مانند توریست‌های جنسی، به دنبال ارضای شهوات ناروا، کثیف‌ترین کارهای خود را میان فقرا پیش می‌بریم. 

ص 147

▪️تله ی پیشرفت: پژوهشی در زمینه‌ی زیست محیطیفروپاشی تمدن‌های باستانی، رونالد رایت، محسن صفاری، نشر چشمه، چاپ اول 1398، 202صفحه، قیمت: 35هزارتومان

عنوان اصلی: A Short History of Progress
نویسنده: Ronald Wright

▫️ t.me/klidarNewsدیدگاه های شما