کتاب خم

23 تیر 1399


 

«کتاب خم» روایت زندگی پرفراز و نشیب مردی است که به رغم میل درونی‌اش، به آنچه او را از مسیر دلخواهش دور می کند تن می‌دهد. او سازگار نیست، سازشگر نیست، ناتوان نیست، اما با اندیشیدن مدام به درون و بیرون، خانه و جامعه و به هرآنچه که نقش او را کم رنگ می‌سازد، روزگار می‌گذراند و بی‌آنکه به خواسته‌ها و آرزوهای اصلی‌اش فعلیت ببخشد، ناخواسته همان راهی را می‌رود که «بیرون» پیش پایش می‌گذارد.

این کتاب عنوان برترین رمان سال رو کسب کرد اما به دلیل اینکه نویسنده به عنوان داور نیز حضور داشت، از جشنواره کنار گذاشته شد. 
داستان در حال و هوای تبریز پیش از انقلاب و چندسال پس از آن رخ داده و زاویه دید و راوی آن بازی‌ای عجیب و شگفتی را پدید آورده است.

#قاسم_ترکان می‌نویسد: «کتاب خم» در پی «خروج» بطرز مجدّانه‌ای تفکّر فلسفی آذربایجانی را در کالبد رمان ایرانی به زبان فارسی برای جهان امروز عرضه می‌دارد. اگرچه پیشترها نیز در آثار بزرگانی چون رضا براهنی و ساعدی و دیگران حوادث در جغرافیای آذربایجان رخ می‌داد. باری «خروج» پیشاهنگ روایتی نوین از تبریز کهن بود و «کتاب خم» در پی‌آمد آن رمان ایرانی را از چنبرۀ جغرافیای معیّن رهایی بخشید.

◀️چند سطر کتاب

 از زمانی که از مجدالدین شنیده بودم که هرچیز و هرکس غریبه و آشنا را نام‌های جورواجوری است به شکل‌هایی که ممکن است ما را تا ابد عمرمان متحیر کند، چند سال بایست می‌گذشت تا معنای گنگ آن در ذهنم مثل کامل شدن نمو میوه می‌رسید و به واقع، بارانی که از قضا مجموعه‌ی آن نام‌ها بود می‌بارید تا من زیر آن چشم‌هایم را می‌شستم و با خط فهم خط گنگی معنا را قطع می‌کردم و می‌خمیدم به روی نادانی‌ام.
ص 20

 📕کتاب خَم، علیرضا سیف‌الدینی، #نشر_نیماژ، 464صفحه چاپ دوم1399، قیمت: 69هزار تومان

 دیدگاه های شما