آیشمن در اورشلیم

25 شهریور 1399


#کتاب_امروز
📒آیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر)
🔹 #هانا_آرنت

✍️ کلبه‌کتاب‌کلیدر

کتاب جنجالی «آیشمن در اورشلیم؛ گزارشی در باب ابتذال شر» نوشته هانا آرنت، ۵۷ سال پس از انتشار نسخه اصلی آن در ایران منتشر شد.

آدولف آیشمن مسئول «اداره امور مربوط به یهودیان» در «اداره اصلی امنیت رایش» بود. وی که از افسران بلندپایه حزب نازی بود، در جریان جنگ جهانی دوم، دستور فرستادن بسیاری از یهودیان را به «کوره‌های آدم‌سوزی» صادر کرده‌بود.
آیشمن توسط اسرائیل ربوده شده و در دادگاهی برای چندین جرم مختلف محاکمه می‌شود.

هانا آرنت ۵۷ سال پیش با نوشتن این‌اثر دست روی نکته‌ای که گذاشت که جدای از نشان‌دادن ابتذال شر در درون حاکمیت آلمان نازی، افشاگری دیگری هم داشت. او برای اولین‌بار در این‌اثر با صراحت پرده از نقش «شوراهای یهود» در مساله‌ یهودیان در جنگ جهانی دوم برداشت. هرچند دولت فلسطین اشغالی و شوراهای مذهبی یهودیان و خاخام‌های اعظم اروپایی بعدها منکر این شدند که در جریان ماجراهایی که در اردوگاه‌های کار اجباری بر یهودیان می‌گذشت بوده‌اند...
شاید همین مساله بود که سبب شد بیش از دو دهه انتشار این‌اثر در فلسطین اشغالی ممنوع باشد و علاوه بر این، شوراهای مذهبی یهود هانا آرنت را ضدصهیونیستی‌ترین نویسنده‌ یهودی بنامند و او را تکفیر کنند.
▪️ منبع

◀️  چند سطر کتاب
در تضاد میان قهرمانی اسرائیلی‌ها و نرم‌خویی از سر تسلیم یهودی‌ها در مقابل مرگ ـ سر وقت رسیدن به نقاط جابه‌جایی، پیاده‌روی با پای خود تا محل اعدام، حفر قبرهای خود، برهنه شدن و تلی مرتب و منظم از لباس‌های خود ساختن، و کنار هم دراز کشیدن به انتظار شلیک گلوله ـ نکته نغزی وجود داشت و دادستان هم بر آن تاکید می‌کرد و از تک تک شهود می‌پرسید «چرا اعتراض نکردی؟»، «چرا سوار قطار شدی؟»، «پانزده هزار نفر آنجا ایستاده بودید و مقابلتان فقط چند صد نگهبان بود ـ چرا طغیان نکردید و به سمتشان حمله‌ور نشدید؟».
ص 34

📗آیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر)، هانا آرنت، مترجم: #زهرا_شمس، #نشر_برج، 376صفحه، چاپ اول1399، قیمت: 50هزارتومان


عنوان اصلی:   Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil
نویسنده: #Hannah_Arendt

▫️ t.me/klidar دیدگاه های شما