چراغ سبزها

20 بهمن 1399


#کتاب_امروز
📗 چراغ سبزها
🔻 #متیو_مک_کانهی

✍️ کلبه‌کتاب‌کلیدر/ #روح‌انگیز_روح‌بخش: 

چراغ‌سبزها نوشته‌ی متیو مک‌کانهی، بازیگر مشهوره که به گفته‌ی خودش: «از زمانی که نوشتن را آموختم دفتر خاطرات داشتم و تمام اتفاقاتی که باعث هیجان، امید، خنده و گریه‌ام شده را نوشتم.»
دلیل انتخاب این اسم برای کتابِ زندگی‌اش این بوده که داستان چراغ‌سبزهایی که در زندگیش گرفته رو روایت کرده، چون از نظر متیو مک‌کانهی چراغ زرد و قرمز وقت آدم رو تو زندگی تلف می‌کنن و در نهایت همه سبز هستن. 
این کتاب جزو بهترین کتاب‌های 2020 به انتخاب آمازون و نیویورک‌تایمز بوده. 
در واقع ما با این نویسنده همراه می‌شیم تا درس‌هایی که از زندگی گرفته رو سبک‌وسنگین کنیم تا در نهایت به درک زندگی برسیم. 
متیو مک‌کانهی: «این کتاب یک نامه‌ی عاشقانه‌ است برای زندگی.»
 
◀️ چند_سطر_کتاب:

ما نیامده‌ایم این‌جا که تفاوت‌های هم را تحمل کنیم،
آمده‌ایم که تفاوت‌های هم را بپذیریم.
نیامده‌ایم که برابری‌هامان را جشن بگیریم، 
آمده‌ایم تا تمایزهامان را تصدیق کنیم.
با شرایط یکسان یا توانایی‌های برابر به دنیا نیامده‌ایم،
اما بایستی فرصت‌های برابر داشته باشیم.
به عنوان انسان،
ارزش‌هامان است که متحدمان می‌کند.
این را جشن بگیرید.
ص113

در حقیقتی به اسم سرنوشت که بین مرگ و زندگی تجربه‌اش می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هم انسانیم و هم خدا.
ایمان می‌آوریم که انتخاب‌هامان اهمیت دارند،
ایمان می‌آوریم که هر چیزی دلیلی دارد، 
و همه‌چیز برای همه‌چیز است.
ص254


📙 #چراغ_سبزها، متیو مک‌کانهی، مترجم: #سمانه_پرهیزکاری، #نشر_میلکان، 320صفحه، چاپ اول1399، قیمت: 68هزارتومان

عنوان اصلی: Greenlights
نویسنده:#Matthew_McConaughey

▫️ t.me/klidarNews ▫️instaklidar ▫️ klidar.irدیدگاه های شما