تاریخ کهن قلندریه

21 بهمن 1399


#کتاب_امروز
📘 تاریخ کهن قلندریه
🔸 #احمد_تارگون_کارامصطفی

"تاریخ کهن قلندریه" به سراغ یکی از مهم‌ترین فرقه‌های تصوف در ایران یعنی قلندریه رفته. مترجم کتاب، خانم مرضیه سلیمانی میگه: 
"کتاب تاریخ کهن قلندریه از معدود منابع جامع و پرمایه در موضوع دشوار و پرابهام قلندریه و تاریخ کهن و پهناور آن است. این کتاب از حیث شمول جغرافیایی و نظم تحقیقی، شاید تنها کتاب جامع در تاریخ قلندریه در سراسر جهان اسلام باشد که همه شاخه‌های این جریان را در شرق، میانه و غرب اسلامی در بوته تحقیق، توصیف، تحلیل و نقد قرار داده است."

در پشت جلد کتاب هم می‌خونیم: 
"قلندریه، جریان مبهم و پرپیچ و تابی است. تاریخ درازی داشته و ریشه‌های بلند و متفاوتش از تصوف تا فرهنگ عامه را دربر می‌گیرد. علاوه بر این در ادبیات و شعر نیز بازتاب گسترده‌ یافته... تصوری که عموم مردم از درویشان و صوفیان دوره‌گرد داشته و دارند، همین قلندران بوده است."

🔹این اثر با عنوان «دوستان گستاخ خدا» در خارج از ایران چاپ شده.

 ◀️ #چند_سطر_کتاب:

نکته‌ی جالب در این خصوص، عرف‌ستیزی عمدی هر دوی این قلندرهاست: قلندر «ادبی» و قلندران «واقعی». علاوه بر آن، پافشاری سهروردی بر علاقه مفرط قلندرها به آرامش قلب و ـ شاید مهم‌تر از آن ـ اظهار نظر او که می‌گوید قلندرها درکی مینیمالیستی از قانون دینی داشتند، احتمال این همگرایی را افزایش می‌دهد. می‌توان از عبارت عوارف‌المعارف درباره‌ی قلندریه، چنین استنباط کرد که ژانر قلندری در شعر فارسی پیش از قرن سیزدهم تنها شیوه‌ی شاعری و شگرد شاعران نبوده است، بلکه بازتاب رویکردی دینی بوده که قلندران واقعی در جامعه ابراز می‌کردند و در آیینه شعر و ادب فارسی رخ نموده بود.
ص83

📒#تاریخ_کهن_قلندریه، احمد تارگون کارامصطفی، مترجم: #مرضیه_سلیمانی، #نشر_فرهنگ_معاصر، 272صفحه، چاپ دوم1399، قیمت: 50هزارتومان

عنوان اصلی: God's Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Middle Period 1200-1550
نویسنده: #Ahmet_T_Karamustafa

▫️ t.me/klidarNews ▫️instaklidar (http://instagram.com/instaklidar) ▫️ klidar.irدیدگاه های شما