میشل شدن

24 فروردین 1400


#کتاب_ماه_فروردین #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗#شدن
✅ انتخاب: #سحر_زارعی

🔻دلیل انتخاب بنده وجود شخص خانم اوباما است. ایشان الگوی بسیار برجسته‌ای از زنان سخت کوش و با اراده است.
او در این کتاب از کودکی تا زمانی که با آقای اوباما آشنا شده وهم چنین زندگی در کاخ سفید و شرایط به خصوصی که در دوره ریاست همسرش می گذرد، می‌گوید.
برایم همراه و همانگ بودن خانم میشل و همسرشان در خیلی از امور به خصوص تربیت فرزندانشان قابل ستایش است. ایشان تنها به سمت بانوی اول بودن آمریکا اکتفا نمی‌کند و موفق می‌شود گام‌های کوچک و تاثیر گذار زیادی را به ارمغان آورد.
این کتاب می‌تواند زندگی فردی آرمانگرا، صلح جو، مردمی و هم چنین مقتدر را به خوبی به تصویر بکشاند.

◀️مهم نیست اگر همه چیز واقعی‌تر از چیزی پیش برود که خودت می‌خواهی. زندگی هر آدم متعلق به خود آن آدم است و همیشه با آدم می‌ماند؛ زندگی را باید ساخت.


🔹شدن، نویسنده: #میشل_اوباما، مترجم: #سپیده_حبیبی، #نشر_مانا

t.me/klidarnews www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما