976 روز در پس کوچه های اروپا

25 فروردین 1400


#کتاب_ماه_فروردین #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗#976_روز_در_پس_کوچه_های_اروپا
✅ انتخاب: #حسین_همدانی

🔻این کتاب به نوعی سفرنامه آقای محمد دلاوری است که در طول حدود هزار روز که به عنوان خبرنگار و مدیر دفتر صدا و سیما در بلژیک اقامت داشته‌اند  بخشی از دیده‌هایشان را از این کشور و چند کشور اروپایی دیگر که سفر کرده‌اند به رشته تحریر در آورده‌اند.اگر میانه خوبی با رسانه ملی!!و تلویزیونی‌ها ندارید به این کتاب و نویسنده‌اش با این دید نگاه نکنید.
این کتاب نثری بسیار ساده و روان دارد و وقتی شروع به خواندن آن می‌کنید دوست ندارید کتاب را زمین بگذارید و از طرفی هم دوست ندارید کتاب به پایان برسد.
مطمئن هستم از خرید و خواندن این کتاب پشیمان نمی‌شوید. چاپ هشتم این کتاب سال گذشته توسط انتشارات قدیانی در دویست و چهل صفحه منتشر شده است.

◀️در محوطه کمیسیون اروپا بودم که رییس اتحادیه با جمع اصحاب وارد محوطه شد. هیچ یک از کسانی که مشغول کارشان بودند از جایشان تکان نخوردند. ده متر آنطرف‍‌تر نظافتچی داشت زمین را تمیز می‌کرد حتی برنگشت به رییس کمیسیون بگوید حالت چطوره؟


🔹976 روز در پس کوچه های اروپا، نویسنده: #محمد_دلاوری

t.me/klidarnews www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما