اولین تپش‌های عاشقانه قلبم

31 فروردین 1400


#کتاب_ماه_فروردین #کلبه‌کتاب‌کلیدر
 #اولین_تپش_های_عاشقانه_قلبم
 انتخاب: #ف_الف

کتاب اولین تپش‌های عاشقانه قلبم نامه‌های فروغ فرخزاد به همسرش پرویز شاپور است.
نام کتاب، برگرفته از سطرِ یکی از نامه‌های فروغ است.
این نامه ها توسط پسرشان کامیار، حفظ و با کمک عمران صلاحی دوست پرویز جمع آوری و در سه بخش تحت عنوان ِ پیش از پیوند، زندگی مشترک و پس از جدایی نوشته شده است.
نکته ی جالب این نامه ها سیرِ احساسات فروغ است.
نامه های پیش از پیوند پر از حس و حالِ شیفتگی و شیدایی است و به مرور آن حس سرکش آرام‌تر و پخته‌تر می‌شود.
احساساتِ بسیار قوی او و اینکه انقدر زیاد از زمانهٔ خودش جلوتر بود قابل ستایشه و البته صد حیف...

گزیده ای از کتاب:
کلمات ظرفیت کشیدن احساسات ما را ندارند.
وقتی به احساساتمان در قالب کلمات شکل می‌بخشیم و ساخته‌ها را با اصل می‌سنجیم به این حقیقت بر‌می‌خوریم.
وقتی سراپای وجود من به فریادی از حق‌شناسی و شوق بدل شده، من چگونه می‌توانم این احساس سوزنده و پرشور را در قالب کلمه‌ای خشک و بی‌روح به تو نشان بدهم...

 🔹اولین تپش‌های عاشقانه قلبم، نامه‌های #فروغ_فرخزاد به همسرش #پرویز_شاپور، #نشر_مروارید
t.me/klidarnews www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما