تخم شر!

09 اردیبهشت 1400


#کتاب_امروز:
📙تخم شر!

✍️کلبه‌کتاب‌کلیدر، #مهدی_کاکولی: «بلقیس سلیمانی» که معمولا رمان‌های کوتاه می نوشت این بار یک رمان 470صفحه‌ای نوشته با عنوان «تخم شر». داستان، درونمایه‌ای عاشقانه دارد و با بحث‌های فلسفی و تقابل دو نسل پیش می‌رود. نسلی که عشق را موهبتی الهی می‌داند، در مقابل نسلی که به پوچی و بی‌هدفی خو گرفته و در عشق هم چیز تازه‌ای به جز تکرار روزمرگی‌ها نمی‌بیند.
اگر به دنبال رمانی با تلنگرهای مداوم فکری و ذهنی و کشاکش عقیدتی شخصیت‌های داستان هستید با بلقیس خانم در این کتاب، همراه شوید. «تخم شر» را انتشارات ققنوس با قیمت 72هزارتومان منتشر کرده است. چند سطرش را بخوانیم:

◀️ #چند_سطر_کتاب

«هر چقدر گذشته به دم زندگی فرخنده چسبیده بود، ماهرخ بی‌گذشته بود. گذشته جایی آن دور دورها بود. ثابت هم نبود. سیال، لغزنده و مه‌گونه بود. فرخنده علت آن را کودکی و گذشته پر ناز و نعمت ماهرخ می‌دانست و معتقد بود ظرف زمانش خالی است چون زندگی‌اش فاجعه و تلخی نداشته. برای همین ظرف خالی زمانش که مثل بلور است، ناپیداست و گم. می‌گفت از یک جهت تو اصلا وارد زمان نشده‌ای، هنوز در بهشت برینی. هر وقت هبوط کردی، تلپی می‌افتی در ظرف پر از گه زمان.» ص61

🔸 #تخم_شر، #بلقیس_سلیمانی، #نشر_ققنوس، 471صفحه، رقعی، شومیز، چاپ اول1399، قیمت: 72000تومان

t.me/klidarnews  www.klidar.ir instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما