میم‌ونون‌های جداشده از من

18 اردیبهشت 1400📘 "میم‌ونون‌های جداشده از من" به کلبه کتاب کلیدر رسید.

"سمیه کاتبی"، با کتاب "میم‌و‌نون‌های جداشده از من" پا به کتابفروشی‌ها گذاشت. علاقه‌مندان به داستان می‌توانند هجده داستان کوتاه این نویسنده‌ی ساکن نیشابور را در این کتاب بخوانند.
"نشر صاد" این مجموعه داستان را در صدوپنجاه‌وچهار صفحه قطع پالتویی و با قیمت بیست‌وچهارهزار تومان منتشر کرده است.

🔸چند سطر از این کتاب را می‌خوانیم:

و چقدر نعنا و آویشن و کاسنی پاک کرده و شسته بود! چقدر سیخ‌های باریک و تیز گیاهان دست‌هایش را خراش داده بودند! در بهار که گل‌های محمدی می‌رسیدند، چقدر گل چیده بود و در صحن حیاط پهن کرده بود تا کپک نزنند. یاد روزهای کودکی‌اش افتاد، وقتی که با برادرش جعفر در عیدگاه، گل‌ها و علف‌های دور میدان را جمع می‌کردند و با عجله می‌بردند داخل پارچ می‌گذاشتند تا نمیرند؛ و چقدر غصه خورده بودند وقتی که گل‌ها سرشان خم می‌شد و خسته می‌افتادند روی لبۀ پارچ! جعفر همیشه می‌گفت: «دلشون برای ننه‌شون تنگ شده.» ص79

🔹میم‌ونون‌های جداشده از من، #سمیه_کاتبی، #نشر_صاد، ۱۵۴ صفحه، چاپ اول ۱۴۰۰، قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/inدیدگاه های شما