نمی‌‌دانم‌ها

31 اردیبهشت 1400


#کتاب_ماه_اردیبهشت #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📓 #نمی‌دانم‌ها
✅ انتخاب: #محمد_امین_مرشدلو

سلام...
کتابی که معرفی خواهم کرد یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌هایی است که تاکنون خوانده‌ام.
این کتاب را دو سال پیش خواندم ولی آن قدر که دوستش دارم تقریبا هر ماه یک بار همینطور خودبه‌خود خوانده می‌شود! ( نمی‌دانم در این تجربه تنها هستم یا نه؟! ).
نمی‌دانم‌ها، دفتر هفتم از مجموعه شعر "چشم چپ سگ"، نوشته حسین پناهی است.
این دفتر شعر به شکلی حیرت‌آور درونم را دگرگون ساخت‌. مثل انفجار یک احساس، در قلب یک  ذهن غرق خواب!
این دفتر شعر همانطور که از نامش پیداست، مرا از توهم دانستن به بحران وجودی خود رساند تا که بدانم که نمی‌دانم!
همانطور که به کهکشان اندیشیدن و ندانستن، چنین می‌کند.
همانطور که به عمق اتم سفر کردن و نرسیدن، چنین می‌کند.
چیزی که بسیار هنگام کتاب خواندن سراغ من می آید و من اسمش را می‌گذارم: تفکر تطبیقی
مثالی می زنم که خاتمه حرف‌هایم با یک شعر از حسین پناهی و فهم منظورم
از کلمه «‌تفکر تطبیقی‌» باشد.
نیچه در کتاب فراسوی نیک و بد می‌گوید: «چیزی به نام پدیده اخلاقی در کار نیست، آنچه هست تفسیر اخلاقی پدیده‌هاست».
و حسین پناهی چنین مضمونی را در شعری به نام " گل‌" اینطور بیان می‌دارد:

گُل را تو گُل گفتی
و گُل،
گُل شد...
وَرنه
گُل نباتی بیش نبود،
روئیده بر کناره‌ی جاده‌ی قول و قرار‌ها
مشتاقِ نورُ
رزقُ روزیِ خویش!

🔹نمی‌‌دانم‌ها، #حسین_پناهی، #نشر_دارینوش

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما