نحسی ستارگان بخت ما

31 اردیبهشت 1400


#کتاب_ماه_اردیبهشت #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗 #نحسی_ستارگان_بخت_ما
✅ انتخاب: #مهسا_معدنی_خوشبخت

〰️ هیزل گریس می‌داند که خواهد مرد؛ بسیار زود تر از همسن و سال‌هایش ...
یک روز، یک شب، یا شاید یک بعد از ظهر معمولی، هیزل در اقیانوسی که ریه هایش خلق کرده اند، خواهد مرد.
مادر هیزل برای درمان افسردگی دختر بیمارش، او را به جلسه گروه حمایتی می‌فرستد که دوست پیدا کند! و با دیگر نوجوانان مبتلا به سرطان صحبت کند تا شاید درک کند که تنها نیست... که افراد دیگری هم هستند که ریه هایشان در ریه بودن افتضاح عمل می‌کنند!
هیزل، با بی‌میلی به جلسه می‌رود اما نمی‌داند که با ورود به آنجا و آشنا شدن با افراد جدید، در زمان محدود زندگی‌اش، بی‌نهایتی نامحدود به وجود آمده است...
نحسی ستارگان بخت ما، داستان نوجوانانی را بیان می‌کند که نه قدرت‌های خاص دارند و نه وظیفه نجات جهان بر دوششان گذاشته شده است؛ آنها با تمام محدودیت‌هایی که سرطان برایشان به بار آورده است، تنها و تنها سعی می‌کنند که زندگی کنند.

〰️صفحه به صفحه کتاب را که می‌خواندم، اردیبهشتم زیباتر می‌شد. رنگ می‌گرفت و رنگ از دست می‌داد.
در نهایت، بسیار خوشحالم که با داستان عمیق هیزل و آدم‌های خاص زندگیش همراه شدم، بارها اشک ریختم و لبخند زدم و لذت بردم.
در واقع، این کتاب  یکی از معناهای متعدد مرگ و زندگی را در قالب احساس پیچیده و به من هدیه داد.

〰️بخشی از کتاب: بعضی وقت‌ها یک کتاب را می‌خوانی و آن قدر تو را از یک جور ذوق عجیب و غریب نجات بخش پر می کند که به این عقیده می‌رسی که تنها راه بهبود جهان از هم گسیخته، این است که همه انسان‌ها آن کتاب را بخوانند. اما بعضی کتاب‌ها هم هستند مثل (یک مصیبت باشکوه)، که دلت نمی‌خواهد در مورد آنها با بقیه حرف بزنی، کتاب‌هایی که آن قدر خاص و کمیاب و متعلق به شخص تو هستند که تبلیغ برایشان، برایت مثل خیانت می‌ماند.

🔹نحسی ستارگان بخت ما، #جان_گرین، #آرمان_آیت_اللهی، #نشر_آموت

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidar



دیدگاه های شما