تاریخ مشروطه‌ی ایران

27 خرداد 1400


#کتاب_ماه_خرداد #کلبه_کتاب_کلیدر
📕#تاریخ_مشروطه_ایران 
✅انتخاب: #حسین_همدانی 

instagram.com/hoseinhamedani50

اگر به مطالعه‌ی تاریخ و به‌خصوص تاریخ مشروطه علاقه‌مند هستید این کتاب بهترین و کامل‌ترین کتاب در این زمینه است. احمد کسروی این کتاب را حدود هشتاد سال پیش تالیف کرده است و برخی از وقایع ذکر شده در کتاب را به چشم خود دیده است.
می‌توان با برخی نظرات آقای کسروی در مورد مذهب و تصوف مخالفت کرد اما نمی‌توان ارزش کتاب‌های تاریخی وی و به‌ویژه خدمت وی در زنده نگاه داشتن تاریخ مشروطه را نادیده گرفت. 

تاریخ بخوانیم شاید عبرت بگیریم.
اگرچه هگل می‌گوید: بزرگ‌ترین درسی که تاریخ به ما می‌دهد این است که هیچ‌کس از تاریخ درسی نگرفته است!

◀️#چند_سطر_کتاب

در زمان قاجار، ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه‌ی آن بسیار کاسته شد و انگیزه این بیش از همه یک چیز بود و آن این‌که جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده، ولی ایران به همان حال پیشین خود باز می‌ماند. اینان خود کاری نمی‌کردند و دیگران را هم نمی‌گذاردند.... در زمان محمدشاه میرزا ابوالقاسم قایم مقام وزیر کاردانی بود و به شایستگی کارها را پیش می‌برد ولی محمد شاه او را کشت و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد. در زمان ناصرالدین شاه میرزاتقی خان امیرکبیر به پیراستن و آراستن ایران می‌کوشید و... ناصرالدین شاه او را کشت... سپس هم حاجی میرزاحسین خان سپهسالار به کارهایی برخاست... ولی ناصرالدین شاه او را نگه نداشت و مردم نیز ارج او و کارهایش را ندانستند.

🔺تاریخ مشروطه ایران، #احمد_کسروی، #نگاه

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidar

 دیدگاه های شما