بادام

29 خرداد 1400


#کتاب_ماه_خرداد #کلبه‌کتاب‌کلیدر 
📕#بادام
✅انتخاب: #حوریه_صادقی

instagram.com/i_am_h73

پسری به نام یون‌جه از کودکی با مادر و مادربزرگش زندگی می‌کرد، مادربزرگ او را هیولای دوست‌داشتنی صدا می‌زد و همیشه برای یون‌جه سوال بود هیولاهای داستان‌ها که هیچگاه دوست‌داشتنی نبودند، تاکید روی هیولا بود یا دوست‌داشتن؟؟؟؟
پزشکان تشخیص داده بودند که یون‌جه بیمار است، نه از آن بیماری‌ها که روی هوش تاثیر بگذارد نه؛ یون‌جه از نظر هوشی متوسط بود و تنها چیزی که او را از دیگران متمایز می‌کرد احساساتش بود... او هیچ درکی از شادی، غم، خشم، عشق و... نداشت و آن را درک نمی‌کرد... مفهوم درد را نمی‌فهمید و اگر کسی او را در حد مرگ کتک می‌زد، او از خود دفاعی نمی‌کرد و آنقدر منتظر می‌ماند تا خسته شوند و کتکش نزنند...

همیشه مادر و مادربزرگ با چسباندن کاغذهایی به در و دیوار اتاقش به او آموزش می‌دادند که در هر موقعیت باید از خود چه عکس‌العملی نشان دهد...
همه چیز خوب بود تا اینکه یک روز مادر و مادربزرگ در برابر چشمان یون‌جه به قتل می‌رسند و یون‌جه بدون هیچ احساسی فقط نظاره‌گر این حادثه بود...

حال سوال این است که در این دنیای بیرحم قرار است چه اتفاقی برای هیولای داستان ما بیفتد و او چگونه می‌خواهد خود را با مردمی که نه او آنها را می‌فهمد و نه آنها او را، سازگار کند؟؟؟


🔹 #بادام، #وون_پیونگ_سون، #فریناز_بیابانی، #نشر_دانش‌آفرین

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidar

 دیدگاه های شما