بهتر بنویسیم

29 خرداد 1400


#کتاب_ماه_خرداد #کلبه‌کتاب‌کلیدر 
📒 #بهتر_بنویسیم
✅ انتخاب: #مریم_محمودی

کتاب ماه من، کتاب «بهتر بنویسیم.» است از آقای رضا بابایی.
نه تنها در این ماه بلکه در هر زمانی که کتابی در مورد شیوه‌ی درست نوشتن خوانده‌ام؛ هیچگاه به این اندازه مرا قانع و خرسند نکرده است.

این کتاب همانطور که از نامش پیداست راهنمای درست نوشتن است. در حالیکه معمولا کتاب‌های نگارشی خسته‌کننده‌اند و یک سری نکات ویرایشی به شکلی طوطی‌وار مطرح می‌کنند، تمامی نکات مطرح شده در این کتاب، از جمله: تعریف نویسنده، پایه‌های نویسندگی و نکات ویرایشی و نگارشی، کاملا جذاب و خواندنی بیان شده است و از قضا ترکیب نکته‌های چگونه نوشتن با نکات دستوری، یکی از عوامل موفقیت این کتاب است.

دیگر اینکه اعتدال در هر زمینه‌ای مورد پسند نگارنده است؛ چنانکه نویسنده را کسی می‌داند مرکب از استعدادی اندک و تلاش زیاد، به شکل توأمان. 
و همچنین در نوشتن، نه سره‌نویسی را می‌پسندد و نه ترک زبان کهن به طور کامل.

🔸در پایان برای شناخت بهتر کتاب از تدبیرهای زیبای نگارنده، برای زیبایی نویسی، موردی را ذکر می‌کنم.

تنوع در ساختمان جمله، برای مثال، به جای جمله‌ی (هوای تهران سرد است.) می‌توان جملات زیر را نوشت:

تهران سیبری شده است.
مردم تهران اسکیمو شده‌اند.
آسمان، امسال تهران را با قطب جنوب اشتباه گرفته است.

🔹بهتر بنویسیم، درس‌نامه درست‌نویسی، ساده‌نویسی و زیبانویسی، #رضا_بابایی، #نشر_ادیان

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidar

 دیدگاه های شما