گزینه اشعار نیما یوشیج

30 خرداد 1400


#کتاب_ماه_خرداد #کلبه‌کتاب‌کلیدر 

📕 #گزینه_اشعار_نیما_یوشیج
انتخاب: #محمد_امین_مرشدلو

سلام...

این کتاب چهار محور دارد:
1- زندگی و شعر نیما
2- نیما در حدیث دیگران
3- نقد و نظر درباره نیما
4- گزینهٔ اشعار

که تمام این‌ها به شناخت بهتر نیما کمک می‌کند و شناخت بهتر نیما به ارتباط بیشتر با شعر او می‌افزاید. 
در بخش‌ دوم می‌توان نظرات فروغ، اخوان، محمدحسین شهريار، احمد شاملو، شفیعی کدکنی و...
را در رابطه با نیما خواند.
و در بخش‌ سوم نقدهای جلال آل احمد و اخوان ثالث را پیرامون نیما خواند.
همچنین باید اشاره کنم که مقدمه و انتخاب این مجموعه توسط "یدالله جلالی پندری" که از شاگردان برجسته دکتر شفیعی کدکنی است، به عمل آمده است.
و در انتها به عنوان دوستدار شعر، نظری شخصی در سیر تکامل شناخت نیمای عزیز:
نیما را تنها «پدر شعر نو» دانستن، آفتی‌ست که در تنهٔ گیاهی که به آفتاب شعرش سلام نکرده است می روید.
نیما تنها در شعر نیست. او در تجلی شعور آدمی نقش دارد و در پیدایش اولین جرقه‌های عشق به شعر.
و چه بیانی سبزتر از بیان محمد مختاری که در کتاب «انسان در شعر معاصر»، نیما را با چنین عنوانی می‌نامد:
"همه را با تن من ساختند"

و قسمت کوتاه شعری از کتاب:

"مهتاب" 

می تراود مهتاب
می‌درخشد شبتاب،
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک
غم این خفته‌ی چند
خواب در چشم تَرَم می‌شکند.

نگران با من استاده سحر
صبح می‌خواهد از من
کز مبارک دم او آورم این قوم به جان‌ باخته را بلکه خبر
در جگر لیکن خاری
از ره این سفرم می‌شکند.

نازک آرای تن ساق گلی
که به جانش کِشتم
و به جان‌ دادمش آب
ای دریغا! به برم می‌شکند.

🔹گزینه اشعار نیما یوشیج، #یدالله_جلالی_پندری،
#انتشارات_مروارید


t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidar

 دیدگاه های شما