نیمه تاریک وجود

31 خرداد 1400


#کتاب_ماه_خرداد #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📓#نیمه_تاریک_وجود
✅ انتخاب: #آیدا_فتح‌آبادی

🌱 این کتاب در مورد بخش تیره و تار وجودمان صحبت می‌کند و شما را به عمق وجودتان می‌برد؛ شما را با یک سری ویژگی‌ها و خصوصیات در رابطه با خودتان و اطرافیان تان آگاه می‌کند که شاید تاکنون توجه‌ای به آنها نداشته اید.

🌱 این کتاب به ما نصیحت می‌کند که از ویژگی‌های منفی و نیمه تاریک‌مان نترسیم و آن را سرزنش نکنیم، بلکه آن را دوست داشته باشیم و با تمام وجود آن را بپذیریم. به اعتقاد دبی فورد، ما باید وارد تاریکی شویم تا بتوانیم روشنایی خود را بشناسیم‌‌؛ اگر ما زشتی‌هایمان را انکار کنیم، درواقع زیبایی خود را انکار کرده ایم؛ همانگونه که ما به حس تنفر نیاز داریم تا بتوانیم عشق را بشناسیم و لمس کنیم. 
 
🌱 این کتاب تمام فرافکنی‌های شما را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کند و به شما کمک می‌کند تا خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید، با تمام صفات شخصیتی مثبت و منفی؛ به عقیده نویسنده "ما در واقع همه چیز هستیم، مجموعه ای از صفاتی که ما را می خنداند یا باعث گریه مان می شوند. ما دارای هر صفت زشت و زیبایی هستیم که درنهایت یکی می شوند. ما در دنیا نیستیم، بلکه دنیا درون ماست."
 
🌱 بخشی از متن کتاب:
"مردم به حال ستارگان، هنرپیشه ها و ورزشکاران غبطه می خورند، بی آنکه چیزی در مورد زندگی شخصی آنان بدانند. آن ها در زندگی قهرمانان خود گم می‌شوند تا صفات خود را فراموش کنند. حقیقت عمیق‌تر این است که آنها صفات شخصیتی خود را به قهرمانشان نسبت می دهند؛ اگر شما بزرگی و عظمت در وجود دیگری می بینید، این بزرگی خود شماست. اگر شما شکوه و عظمتی را در فردی دیگر تحسین میکنید، این در واقع شکوه و عظمت خودتان است که می بینید، اگر خصیصه ای در خودتان وجود نداشته باشد، امکان ندارد که آن را در وجود دیگران تشخیص دهید. "💚

🔸نیمه تاریک وجود، #دبی_فورد

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما