مبارزه علیه وضع موجود

28 تیر 1400


#کتاب_ماه_تیر #کلبه‌کتاب‌کلیدر


📕#مبارزه_علیه_وضع_موجود
✅#مهدی_کاکولی

عنوان و طرح جلد کتاب حسابی جذبت می‌کند. به‌خصوص اگر در کشوری زندگی کنی که با  "وضع موجودش" مشکل داشته باشی!
کتاب البته درباره جنبش‌های دانشجویی آلمان پس از جنگ دوم جهانی است. یا دقیق‌تر "مطالعه‌ای است بر ریشه‌ها و ساختار فرهنگ مخالف وضع موجود، مفهوم بدیلی که از سیاست ارائه می‌دهد و تاثیرش بر نهادهای سیاسی و اجتماعی آلمان در سه دهه‌ی ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰."

طنز جالبی هم در عنوان کتاب هست. درواقع "وضع موجود" همیشه موجود است و عده‌ای هم همیشه ناراضی از آن‌اند. اگر توهمات آرمان‌شهری را کنار بگذاریم مبارزه علیه وضع موجود هیچ‌گاه پایانی ندارد زیرا انسان همیشه نوجو و در جستجوی بهترین‌هاست.
به‌فرض اگر یک جوان انقلابی، چرخ را بر هم زند ار غیر مرادش گردد و بعد در چرخ تازه به مقام و منصبی برسد آیا بازی تمام می‌شود!؟ تازه از کجا معلوم و به قول مترجم: "چه تضمینی وجود دارد که به وعده‌های خویش درباب رعایت حقوق فردی و اجتماعی و پاسداری از آزادی‌های مدنی پای‌بند بماند و به توجیهاتی از قبیل در خطر بودن مملکت و امنیت ملی توسل نجوید و شیوه‌های سنتی را ادامه ندهد؟"

 ‌کتاب کمی سخت‌خوان است و گاهی زیاده وارد جزئیات برخی ماجراها شده. شاید خوراک خوبی برای دانشجویان علوم سیاسی باشد اما راستش من از روی برخی سطرها و صفحاتش پریدم.🙈
با همدیگر چند سطرش را بخوانیم.

🔸فرهنگ کوکاکولا-کارایان!
"کوکاکولا مظهر فرهنگ مصرفی تولید انبوه و، از دید فرهنگ مسلط، نماینده سطحی 'پایین' از فرهنگ است. هربرت فون کارایان فقید، رهبر ارکستر فیلارمونیک برلن که شهرتش از حد کارهای هنری فراتر می‌رفت و به رنگین‌نامه‌های آلمان هم راه یافته بود، مظهر فرهنگ مسلطِ شدیدا سوبسیدگیر و نخبه‌گراست. به هم چسباندن دو عرصه فرهنگی در عبارت کوکاکولا-کارایان، که سر زبان‌ها افتاد نشان می‌دهد که فرهنگ بدیل، بر خلاف فرهنگ مسلط، میان فرهنگ انبوه یا 'پایین' و فرهنگ نخبه یا 'بالا' تمایزی قائل نیست. 
این عبارت نشان از معادله‌ای دارد که فرهنگ 'بالا'ی کارایان را به همان اندازه واپس‌زننده می‌داند که فرهنگی انبوه از نوع کوکاکولا را، زیرا هردو تخیلات و خیال‌پردازی‌های مردم را ویران می‌کنند تا آنها را هرچه بهتر در واقعیت اجتماعی موجود بگنجانند." ص۲۰۶

🔹مبارزه علیه وضع موجود، #سابینه_فون_دیرکه، #محمد_قائد، #نشر_نو

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما