دو قدم تا لبخند

29 تیر 1400


#کتاب_ماه_تیر #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗#دو‌_قدم‌_تا‌_لبخند
✅انتخاب: #ستایش‌_معتمدی

کتاب دوقدم تا لبخند مجموعه‌ای از داستان‌ها و زندگی‌نامه‌های پند آموزی است که با این هدف نوشته شده که به شما کمک کند از زندگی شاد، رضایت بخش و ارزشمندی برخوردار گردید.
مقدمه‌ی این کتاب با یک جمله از تئودور پارکر شروع شده است: «ای کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که روش زندگی را به من تعلیم دهد.»
 بر روی جلد کتاب نوشته شده است؛ دو قدم تا لبخند شاملِ :
٢۴۶داستان کوتاهِ کوتاه و کمی بلند...
قصه‌هایی از عشق و اندوه، تجربه، لبخند؛
روایت آدم‌های غمگین و شادمان...
حکایت‌های پرشور که اشک را بر بستر گونه‌ها جاری می‌سازد... 
شاید قصه زندگی شما نیز در این کتاب آمده باشد..!

🔹بخشی از کتاب:

یک روز شاو به کتابفروشی معروفی در لندن رفت که در آنجا کتاب های دست دوم را می فروختند، چند کتاب را که نگاه کرد، ناگهان چشمش به یکی از کتاب های خودش افتاد و وقتی آن را نگاه کرد دید که بنا به اصرار یکی از دوستان صمیمی اش صفحه اول این کتاب را امضا کرده و به او هدیه کرده است! شاو در صفحه اول کتاب با خط خودش نوشته بود: با تقدیم احترامات برنارد شاو.
برنارد شاو کتاب را خرید و در زیر آن عبارت نوشت: برنارد شاو مجددا احترامات خود را تقدیم می دارد.
و آن را مجددا برای دوست خود فرستاد!


🙂دو قدم تا لبخند #حسن‌_آدینه‌زاده، #زهرا‌_حسینیان، #سلماز‌_بهگام، #نشر‌ترانه

t.me/klidarnews / www.klidar.ir / instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما