حالا که به لبخند رسیدیم

31 مرداد 1400


#کتاب_ماه_مرداد #کلبه‌کتاب‌کلیدر
📗#حالا_که_به_لبخند_رسیدیم
✅انتخاب: #ستایش‌_معتمدی

در کتاب ماه تیر من کتاب دوقدم تا لبخند رو معرفی کردم و حالا میخواهم جلد دوم این کتاب که "حالا که به لبخند رسیدیم" نام دارد رو معرفی کنم.
حالا که به لبخند رسیدیم:
١۶٨ داستان کوتاهِ کوتاه و کمی بلند... 
قصه هایی از عشق و اندوه، تجربه، لبخند؛ 
روایت آدم های غمگین و شادمان... 
حکایت های پرشور که اشک را بر بستر گونه ها جاری می سازد... 
شاید قصه زندگی شما نیز در این کتاب آمده باشد...
این کتاب به گردآوری، ترجمه و نگارش آقای حسن آدینه زاده است و با این جمله شروع می‌شود :
همیشه به یاد داشته باشیم!
بی سوادان قرن ٢١ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند
بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند...

◀️ بخشی از کتاب 📖:
سختی ها به ما می آموزد که قدر زندگی را بیشتر بدانیم، گاه پیش از آنکه قدر زندگی را بشناسیم، احساس ترس و تنهایی کرده ایم، همانگونه که رشد می کنیم، زندگی نیز دگرگون می شود، و این حقیقتی است پذیرفتنی.
آموختن بیشتر، رشد بیشتر را به همراه می آورد، آزردن، ترسیدن، تنها ماندن و گریستن، منزلگاه های آموختن اند.
درک احساساتمان، زندگی را عرصه ی نبرد و پیروزی می کند. گذران دوران سخت از تو همان می سازد که می خواهی!
اکنون یکی از مهمترین گام هایی را که باید برداری، برداشته ای، آغاز هر روز نو، به تو می گوید که شایسته آنی که لبخند بزنی، آغاز هرروز نو تو را بر این باور می رساند که می توانی دل دیگری را شاد کنی، زیرا این تویی که خوبی و زیبایی!
زیبایی تو درون توست و این زیبایی با حضور تو جهان را از خود لبریز می کند. و دیگران می توانند آن را احساس کنند. شاد زی! که زندگی به تمامی در برابر توست. زندگی از آن توست!
و فرصتی در برابرت که آن کس و آن چیزی باشی که اراده کرده ای باشی!

🔹حالا که به لبخند رسیدیم، #حسن_آدینه_زاده، #نشر‌_ترانه

www.klidar.ir
t.me/klidarnews
instagram.com/instaklidarدیدگاه های شما