روان شناسی تکاملی

29 شهریور 1400


#روان_شناسی_تکاملی کتابی که امروز معرفی می کنیم، هم روی جلد و هم پشت جلد باحالی دارد! از گرافیک طرح جلد کتاب خوشم آمد و نوشته ی برگزیده ای که در پشت جلد آمده هم تقریبا هر خواننده ای را سخت کنجکاو به خواندن متن کتاب می کند. بخوانیم با هم: چرا زنان غالبا هنگام انتخاب همسر، انتخابی تر و سخت گیرانه تر از مردان عمل می کنند و چرا مردان، بیشتر از زنان به ظاهر بدنی شریک آینده شان اهمیت می دهند؟ چرا انسان ها از مار و عنکبوت بیشتر از پریز برق یا اتومبیل می ترسند و چرا ارتفاع ساختمان ها از بالا بیشتر به نظرمان می آید؟ چرا ما غالبا از خوردن چیزهای تلخ پرهیز می کنیم اما در برابر چیزهای شیرین این قدر بی اختیاریم؟ چرا انسان هایی که در مناطق گرمسیری زندگی می کنند بیشتر از دیگران ادویه و فلفل مصرف می کنند؟ چرا استفاده از داروهای تب بر می تواند دوره ی بیماری مان را طولانی تر کند و باریک بودن دور کمر زنان چه ربطی به توانایی زادآوری شان دارد؟ چرا افراد پیر می شوند و چرا برخی دست به خودکشی می زنند؟ و این هم بخشی از توضیح مترجم: روانشناسی تکاملی، کندوکاوی تاریخی –به معنای عمیق این کلمه- در تن و روان انسان است. با همه ی ساده نگری ها و خام اندیشی هایی که هر شاخه ی علمی در اوان ظهورش می تواند دچارشان باشد، به باور مترجم، تنها با چنین رویکردهای ژرف نگری می توان برای برخی پرسش های پراهمیت، پاسخی درخور و سنجیده ارائه کرد.

چند سطر کتاب

معمای خودکشی سالخوردگی و به دنبال آن مرگ اجتناب ناپذیر است، اما برای روان شناسی تکاملی معمای بزرگ تری نیز وجود دارد: چرا فرد عامدانه به زندگی اش خاتمه می دهد؟ مسلم است که این زنده ماندن است که برای تولید مثل ضرورت دارد و نه مردن. پس خودکشی چه توجیهی دارد؟ "دنیس دکاتانزارو"، روان شناس تکاملی، نظریه ای تکاملی در مورد خودکشی مطرح کرده است. استدلال محوری او این است که خودکشی بیش از همه زمانی اتفاق خواهد افتاد که توانایی فرد برای ایفای نقش در فرایندِ «زیست مایه ی فراگیر» به شکل چشمگیری کاهش یافته باشد. نشانه های کاهش چشمگیر در این ظرفیت عبارتند از: دورنمای ضعیف در مورد تندرستی در آینده، ابتلا به بیماری مزمن، رسوایی یا شکست، عملکرد ضعیف در جفت شدن با جنس مخالف، و ادراک خویش به عنوان مانعی برای خویشاوندان ژنتیکی. تحت این شرایط دست کم قابل تصور است که تکثیر ژن های فرد، بدون حضور او شانس بیشتری خواهد داشت (یعنی از طریق خویشاوندانش). برای مثال، اگر فرد برای خانواده اش مانعی محسوب شود، آنگاه این موضوع می تواند تولید مثل خویشاوندان، و بنابراین شایستگی خود فرد را دچار مشکل کند. ص 219

 

ا

روان شناسی تکاملی #دیوید_باس #آرش_حسینیان #نشر_مثلث چاپ اول 1395 272 صفحه 25000 تومان

 دیدگاه های شما