خودکشی هفت دانش‌آموز پس از خواندن کتاب «سیزده دلیل برای اینکه......»

29 شهریور 1400


در پی خودکشی هفت دانش‌آموز در مدرسه‌ای در «کلرادو» پس از خواندن کتاب «سیزده دلیل برای اینکه......» نوشته «جِی اَشر» این کتاب از کتابخانه مدرسه حذف شد. کتاب «سیزده دلیل برای اینکه.....»،که سریالی با همین نام نیز از آن اقتباس شده است، داستان دخترکی را روایت می‌کند که برای خودکشی خود سیزده دلیل دارد و پس ضبط صحنه‌های مختلف دلایل خود را برای دیگران بیان می‌کند. اخیرا هفت دانش‌آموز پس از خواندن این کتاب با خودکشی به کام مرگ رفتند و همین موضوع سبب شد مسئولین مدرسه کتاب را به صورت موقت از قفسه‌های کتابخانه خود حذف کنند. البته این تصمیم مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و اتحادیه کتابداران «آمریکا» این موضوع را به منزله سانسور و نفی آزادی دانست اما منتقدین این کتاب نیز دلایل محکمی برای مخالفت با آن دارند. این دسته معتقدند کتاب تصویر خوبی از خودکشی ارائه می‌دهد و در حال حاضر جان دانش‌آموزان از آزادی آنان مهم‌تر است. کمی پس از این ماجرا و بررسی دقیق کتاب مشخص شد نسخه تلویزیونی بخش‌هایی را به داستان افزوده است که در کتاب موجود نیست و همین موضوع سبب شد کتاب را بار دیگر در فهرست آثار کتابخانه قرار دهند. پیش از این جامعه روانشناسان نیز از این سریال به دلیل ارائه صریح مشکلات و اختلالات روانی انتقاد کرده بود. کتاب «سیزده دلیل برای این که...» نوشته «جِی اَشر» در ایران نیز با ترجمه «فرمهر امیردوست» و توسط نشر «میلکان» وارد بازار کتاب شده است. از: ایبنا راستی این کتاب، سه شنبه گذشته به کلبه کتاب کلیدر رسیده و هنوز مورد مشکوک به خودکشی نداشتیم!

T.me/klidarدیدگاه های شما