زن ویلندورف

24 آذر 1396


نماد باروری . #چند_سطر_کتاب . زن ویلندورف پیکره‌ی خپل یازده سانتی‌متری است که از سنگ آهک تراشیده شده است. او به چشم امروز شهوت‌انگیز به نظر نمی‌رسد، اما 25،000 سال پیش می‌توانسته نماد باروری باشد. آیا این موضوع بدین معناست که مرد غارنشین فکر می‌کرده زن ویلندروف شهوت‌انگیز و مرلین مونروی زمانش بوده است؟ چون گیسوان تابیده شده مثل یک کلاه پشمی دور سر زن ویلندورف را گرفته، می‌توانیم حدس بزنیم که قیافه‌اش مهم نبوده است. . او یک فرد نیست، بلکه یک نمونه است. آنچه مهم بوده، ویژگی‌های جنسیتی اوست: سینه‌های بزرگ، شکم برآمده(انگار که باردار است)، نشیمن‌گاه اندازه‌ی هندوانه و اندام جنسی برجسته. قسمت‌های دیگر بدن او چندان مورد توجه هنرمند نبوده است. از این نمونه زنان، در بسیاری از فرهنگ‌های پیش از تاریخِ سراسر جهان دیده شده است. . بنابراین منظور از این گونه پیکره و جذابیت آن چه بوده است؟ آیا زن ویلندورف برای برانگیختن افراد بوده؟ احتمالا نبوده است. بیشتر به نظر می‌رسد که هدف، ترویج باروری و فزونی است. شاید یک زن، تندیسک باروری را پیش از برقراری رابطه جنسی در دست نگه می‌داشته تا باروری این تندیسک بتواند به گونه‌ای سحرآمیز به اومنتقل بشود. ص 43 .

📒تاریخ هنر 📕#جسی_برایانت_وایلدر 📒 مترجم: #صفورا_برومند 📕#نشر_آوند_دانش قیمت: 29500 تومان . 📚 t.me/klidarدیدگاه های شما