بروند و خودشان را دار بزنند

10 دی 1396


نقشه های پلید غرب!

#چند_سطر_کتاب

برای سواری و بیگاری کشیدن از مردم همیشه محتاج استفاده از زور نیستید. رابرت موگابه، آدولف هیتلر و خیلی دیکتاتورهای دیگر به مدد آرای مردمی به قدرت رسیدند. هرچند که این شیوه ممکن است مسئله را کمی پیچیده کند و نقشهٔ بزرگ شما را به تعویق بیندازد، اما کسب قدرت از این شیوه هم معقول است و هم از نقطه نظر عامه، مشروع.

در حقیقت توسل به دموکراسی در ابتدای کار (توجه کنید فقط و فقط در ابتدای کار) اصلا چیز بدی نیست و به حکومت شما یک هالهٔ قانونمندی می‌دهد که برای اختفای نیت واقعی شما استتار بسیار مفید و نیکویی است. چالش اصلی، حفظ قدرت بعد از کسب قدرت است، طوری که مردم فکر کنند ادامهٔ حکومت حق قانونی شماست و اینکه این حق اصلا از پایه و بنیان کاذب است، اصلا و ابدا مهم نیست.

سال ۲۰۰۵، عضویت زیمبابوه در کشورهای مشترک المنافع به خاطر تقلب موگابه در انتخابات تعلیق شد، اما موگابه اینطور وانمود کرد که دلیل این کار نقشه‌های پلید غرب و ضدیت دشمن با حکومت دموکراتیک اوست و خطاب به مخالفان و معترضانش گفت: «آنهایی که بعد از شکست در انتخابات، احساس نامیدی می‌کنند، می‌توانند بروند و خودشان را دار بزنند.»
ص ۵۹

📒چگونه بر جهان حکومت کنیم؟ (راهنمای دیکتاتور بلند پرواز)
📘#آندره_د_گیلوم
📕مترجم:#حسین_یعقوبی
📒#نشر_مروارید
قیمت: 13000 تومان
📚@klidarدیدگاه های شما