شاهنشاه

12 دی 1396


 

انقلاب را باید از شورش، کودتا و تصرف کاخ جدا کرد. کودتا یا تصرف کاخ ممکن است برنامه‌ریزی شده باشند، اما انقلاب هرگز. فورانش و لحظه‌ی این فوران بر همه نامعلوم است، حتی بر آن‌ها که در راهش می‌جنگند. آن‌ها خود نیز مات و مبهوت می‌مانند و به فوران خودجوشی می‌نگرند که یکباره آغاز می‌شود و همه‌چیز را در مسیرش نابود می‌کند. ویرانگری‌اش چنان بی‌رحمانه و توفنده است که سرانجام ممکن است آرمان‌هایی را که منشا شکل‌گیری‌اش بوده‌اند نیز نیست و نابود کند.
ا***ا
مقدمه‌ی هر انقلاب وضعیتی است که در آن طاقت همه طاق شده. انقلاب علیه قدرتی ستیزه‌جو رخ می‌دهد که دیگر افسار پاره کرده. قدرت نمی‌تواند ملتی را تحمل کند که اعصابش را خرد کرده است. ملت نمی‌تواند جور قدرتی را تاب  بیاورد که کارش به نفرت از مردم کشیده. قدرت همه‌ی اعتبارش را به باد داده و حالا دست‌هایش خالی است. ملت هم آخرین ذره‌ی بردباری‌اش را ازکف داده و دست‌هایش را مشت کرده. جو اضطراب و سرکوبگری روزافزون بر همه‌جا حکمفرماست. کم‌کم از وحشت دچار روان‌پریشی می‌شویم. رهایی نزدیک است. حسش می‌کنیم.
صفحه 97

 #شاهنشاه
 #ریشارد_کاپوشچینسکی
 #بهرنگ_رجبی
#نشر_ماهیدیدگاه های شما