کتاب : هفت وادی عشق و سلوک

انتشارات : بهجت

01 دی 1396


هفت وادی عشق و سلوک

"هفت وادی عشق و سلوک" عنوان یک کتاب دوجلدی قطور در 1758 صفحه از مولف نیشابوری، "علیرضا خطیب زاده" است که انتشارات بهجت تهران آن را منتشر کرده است. بهتر است جزئیات این کتاب را به نقل از مولف بخوانیم:

«این اثر شرح و تفسیرِ منطق الطیرِ عطار نیست، بلکه «هفت وادی» از او وام گرفته شده و به شکل آزاد به شرح و تفسیر و تحلیلِ وادی ها پرداخته شده و نظرات شیخ به شکل گسترده در کنارِ نظراتِ دیگر عارفان مورد استفاده قرار گرفته شده است. گزینش هایی که قبل از شروع کار انجام گرفته شده بود در طی کار گسترده تر شد خصوصاً این که تعداد عارفانی که به کار پیوسته بودند رو به افزایش نهاده بود و به اجبار بسیاری از گزینشِ نظرات این بزرگان در حین کار صورت می گرفت و نقل و شرح می شد. این کار به این دلیل انجام شد که مجموعه ای نسبتاً کامل از نظرات عارفانِ طرازِ اول در مورد موضوعاتِ گوناگونی که مطرح می شود در اختیار خوانندگان قرار گرفته باشد. در این کتاب، گاه اشعاری در وادی های مختلف تکرار شده است. این کار به این خاطر بوده است که، ابیات از ژرفای معنایی شگرفی برخوردار بوده که در هر وادی با نشان و شرحِ نوی از آن ها روبرو می شویم که این امر توانسته روشنگر زوایای تاریک آن موضوع گردد و در موارد نادری هم جهت یادآوری ذکر شده است.»

*** هفت وادی عشق و سلوک (2جلدی)/ نویسنده: علیرضا خطیب زاده/ ناشر: بهجت/ قطع: وزیری/ نوع جلد:  زرکوب/ تعداد صفحات:  1758/ قیمت:  150هزار تومان

 

t.me/klidarدیدگاه های شما