کتاب : یک پاکت از صلح به نشانی دنیا

انتشارات : بوتیمار

01 دی 1396


یک پاکت از صلح به نشانی دنیا

سروده های «قاسم رضادوست» با عنوان «یک پاکت از صلح به نشانی دنیا» را انتشارات «بوتیمار» منتشر کرده است. به گفته مولف، این کتاب پس از پنج ماه توانسته است مجوز انتشار بگیرد در حالی که مدت زمانی طبیعی برای دریافت مجوز چنین مجموعه ای چهل روز است. در این کتاب 37 قطعه شعر آزاد از قاسم رضادوست آمده است که موضوع اصلی آن ها «صلح جهانی» است. کتاب قبلی این مدرس و دبیر ادبیات با عنوان «من عاشق شقایق و نان برشته ام» قبلاً توسط نشر«مایا» به چاپ رسیده بود.

یک شعر از کتاب تازه را با هم می خوانیم:

اینجا نیشابور است
فیروزه ای بزرگ
در بالا
و قتل و عامی فجیع
در پایین

تنها شب در ها به پایان رسیده اند
کوچه باغ هایی
که در یاد کدکنی هم نیست

غار
آن گوشه است
با دهانی باز
بر دنیا  

 دیدگاه های شما