مطالب

4 سال پیش

«مرگ عادل است»!

#شعر خارجی

#شعر_امروز یک شاعر قدیم ایرانی گفته است «مرگ عادل است» «شاه و گدا را به یکسان می‌برد»....

ادامه ...

9 ساعت پیش

سبدی با صد شاخه گل

#شعر خارجی

همانطور که می‌دانید هایکو کوتاهترین گونه‌ی شعر است که مبدع آن ژاپنی‌ها هستند و در آن فقط از 17 هجا (مورا) می‌توان استفاده کرد...

ادامه ...