مطالب

2 ماه پیش

فضیلت های ناچیز

#ادبیات

این کتاب مجموعه‌ای است از یازده جستار کوتاه که در آن نویسنده‌ی شهیر ایتالیایی موضوعات مختلفی که منشاء انسانی دارد را با بیانی شیوا آمیخته با فلسفه خاص...

ادامه ...

3 ماه پیش

بهتر بنویسیم

#ادبیات

کتاب ماه من، کتاب «بهتر بنویسیم.» است از آقای رضا بابایی. نه تنها در این ماه بلکه در هر زمانی که کتابی در مورد شیوه‌ی درست نوشتن خوانده‌ام؛ هیچگاه به...

ادامه ...

3 ماه پیش

صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها

#داستان ایرانی #ادبیات

مدتی قبل، دوست کتابفروش، جناب خادمی بزرگوار، کتابی به من معرفی کرد با عنوان «صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها». این کتاب تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستا...

ادامه ...

4 ماه پیش

نمی‌‌دانم‌ها

#شعر ایرانی #ادبیات

کتابی که معرفی خواهم کرد یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌هایی است که تاکنون خوانده‌ام. این کتاب را دو سال پیش خواندم ولی آن قدر که دوستش دارم تقریبا هر ماه...

ادامه ...

4 ماه پیش

رباعیات خیام و خیامانه‌های پارسی

#شعر ایرانی #ادبیات

میرافضلی با در نظر گرفتن سه معیار، رباعیات خیام را از متون کهن برگزیده است. یکی تواتر و تکرار رباعیات خیام در منابع معتبر قدیمی، دیگر، شناسایی گویندگا...

ادامه ...

1 سال پیش

تا روشنایی بنویس

#ادبیات

کتاب "تا روشنایی بنویس" بعد از ۱۰ سال در سال ۹۸ تجدید چاپ شد و این معرفی فقط و فقط برای این هست که عاشقان ادبیات در خوندنش تردید نکنند.

ادامه ...

1 سال پیش

فلسفه ادبیات

#فلسفه #ادبیات

چرا بعضی از رمان‌ها و شعرها و نمایشنامه‌ها «اثر هنری» به شمار می‌آیند، اما بعضی نه؟ چه وقت یک متن مکتوب «ادبیات» می‌شود؟ و این چه معنا و اهمیتی به آن...

ادامه ...

1 سال پیش

فرهنگ داستان‌نويسان، شیوه‌های روایت تشریحی داستان‌نویسی

#ادبیات

نام جمال میرصادقی حسابی به داستان و داستان‌نویسی گره خورده است. این نویسنده گرچه کلی هم کتاب داستان نوشته اما شهرتش بیشتر به خاطر کتاب‌هایی است که برا...

ادامه ...