مطالب

1 سال پیش

تله‌ی پیشرفت

#علمی

پشت جلد کتاب نوشته شده: «گفته می‌شود هر بار تکرار تاریخ به بهای بیشتری تمام می‌شود. قرن بیستم قرنی بود که رشد افسار گسیخته در جمعیت انسان‌ها، مصرف و ف...

ادامه ...

2 سال پیش

موجودات حال‌به‌هم‌زن

#کودکانه #طنز #علمی

خانم الیس گراول عاشق همین موجودات کوچیک حال به هم زنه. تازه تعجب می‌کنید اگه بگم در سه و نیم سالگی انجمن دفاع از موجودات حال به هم زن رو هم تاسیس کرده...

ادامه ...

2 سال پیش

پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ

#کتاب #علمی

کتابی که قصد معرفیش رو دارم کتابی هست که چکیده‌ای از نظرات استیون هاوکینگ، یکی از بزرگترین فیزیکدان‌های تاریخ جهان، رو درباره مسائل بنیادینی که ذهن بش...

ادامه ...