مطالب

1 سال پیش

روزنامه‌ی مَلکان

#سیاست و جامعه #حقوق

«روزنامه‌ی ملکان» را که می‌خوانی آنچه بیش از همه به چشم می‌آید ریزنگری و نکته‌سنجیِ خواجه نظام‌الملک به عنوان وزیری کاردان و کارآمد در راه حفظ ارکان ح...

ادامه ...