مطالب

7 روز پیش

افسانه پادشاه و ریاضیدان

#نمایشنامه

این نمایشنامه رو آقای دکتر مهدی بهزاد و خانم نغمه ثمینی نوشتند. آقای بهزاد رو لقب "پدر علم گراف ایران" دادن و چهره ماندگار رشته ریاضی هم هستن...

ادامه ...